Gramatika súčasnej portugalčiny

Gramatika súčasnej portugalčiny

Nový, aktuálny a svojím rozsahom výnimočný prehľad portugalskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidiel a praktických príkladov. Venuje sa najmä európskej norme, no uvádza aj najväčšie rozdiely oproti brazílskemu variantu. Kniha obsahuje tiež prehľad nepravidelných slovies.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 144 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-014-3
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-014-3
Balenie: 144 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 11.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny Gramatika súčasnej portugalčiny
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Dostáva sa vám do rúk nový, aktuálny a svojím rozsahom výnimočný prehľad portugalskej gramatiky. Cieľom tejto príručky je zoznámiť čitateľa so základmi portugalskej gramatiky, s nevyhnutnou lingvistickou teóriou a odbornými termínmi. Uvedený prehľad sa zaoberá hlavne jej európskou normou, uvádza však aj najväčšie rozdiely oproti jej brazílskemu variantu v gramatike alebo vo výslovnosti. Jednotlivé gramatické javy sme sa snažili priblížiť pomocou jednoduchých a jasných pravidiel a praktických príkladov tak, aby aj používateľ bez hlbšieho povedomia o jazyku bol schopný pochopiť z výkladu princípy tvorenia a používania daného javu a potom ich bez väčších problémov aplikovať v bežnej komunikácii. Cieľom tejto publikácie nie je podať podrobný a teoreticky dokonalý opis gramatiky, to svoje si v nej však nájdu aj pokročilejší používatelia a milovníci portugalčiny.

Každá kapitola zodpovedajúca danej gramatickej kategórii obsahuje nielen stručný opis uvedeného javu a prípadov jeho použitia, ale aj množstvo praktických príkladov zo života spolu s ich prekladmi do slovenčiny. Náročnosť portugalčiny spočíva nielen v jej výslovnosti, ale aj v množstve gramatických nepravidelností, preto okrem opisu bežných gramatických javov nechýba v tejto publikácii množstvo príkladov a poznámok týkajúcich sa týchto javov s odkazom na súvisiace kapitoly. Prehľad je doplnený o podrobný abecedný register, ktorý vám urýchli vyhľadanie konkrétneho javu a spríjemní tak prácu s touto príručkou.

Portugalčina je v súčasnej dobe šiestym svetovým jazykom s viac ako 250 miliónmi rodených hovoriacich, podľa organizácie UNESCO je portugalčina spoločne so španielčinou najrýchlejšie rastúcim európskym jazykom. K jej popularite značne prispieva ekonomický rozvoj Brazílie. Preto je v našej publikácii aj kapitola venovaná brazílskej portugalčine, okrem už zmienených rozdielov v gramatike a výslovnosti v nej uvádzame aj prehľad najvýraznejších rozdielov v portugalskej a brazílskej slovnej zásobe.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začiatočníci, ale aj pokročilejší študenti a vyučujúci.