Gramatika súčasnej maďarčiny

Gramatika súčasnej maďarčiny

Nová autorská gramatika súčasnej maďarčiny. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave, bez nadmerného používania odbornej terminológie. Každý gramatický jav vysvetľuje jednoduchou poučkou a približuje ho množstvom praktických príkladov. Kniha sa venuje tiež dialektom maďarčiny, jej súčasťou je aj prehľad skratiek.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 144 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-016-7
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-016-7
Balenie: 144 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 9.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny Gramatika súčasnej maďarčiny
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Úplne nová autorská gramatika súčasnej maďarčiny. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave, bez nadmerného používania odbornej terminológie, ktorá by mohla záujemcov o maďarčinu odradiť. Naším cieľom bolo každý gramatický jav vysvetliť jednoduchou a jasnou poučkou a priblížiť ho množstvom praktických príkladov. Používatelia si tak môžu daný jav ľahko osvojiť a získané vedomosti následne uplatniť v bežnej komunikácii. Príkladové vety sú starostlivo vyberané zo súčasnej tlače a zo spoľahlivých internetových zdrojov tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu maďarčiny. Vety sú vždy preložené do slovenčiny, čo umožňuje dobre si ich zapamätať a obohatiť si slovnú zásobu.

Táto stručná príručka nie je vyčerpávajúcou teoretickou rozpravou o všetkých gramatických javoch, ale je praktickým pomocníkom bežného používateľa pri štúdiu maďarčiny. Používateľ preto nemusí mať znalosti z jazykovednej terminológie, ani čítať mnohostránkové úvody k danej problematike. Okrem stručných poučiek a príkladov obsahuje prehľadné tabuľky a množstvo praktických poznámok upozorňujúcich na výnimky, zaujímavosti či hovorové použitie jednotlivých javov. Do publikácie sme zaradili aj prehľad dialektov maďarčiny, okrem toho tu nájdete aj zoznam skratiek. Pri práci sme vychádzali zo súčasných gramatík a príručiek a tiež z vlastných skúseností s výučbou maďarčiny.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začiatočníci, ale aj pokročilejší študenti a vyučujúci.