Gramatika súčasnej holandčiny

Gramatika súčasnej holandčiny

Nový, aktuálny a pôvodný prehľad gramatiky bez zbytočnej lingvistickej teórie a odborných termínov. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave priblížené na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. V gramatike nájdete aj informácie o tvorení slov a prehľad nepravidelných slovies.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 160 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-015-0
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-015-0
Balenie: 160 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 11.90
Obsah
 • opis aktuálnych gramatických javov
 • jasné a stručné výklady
 • množstvo praktických príkladov
 • poznámky, výnimky, zaujímavosti
 • krížové odkazy
 • podrobný register
 • prehľadná sadzba
 • dvojfarebná tlač
 • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Hlavné vlastnosti
 • prehľadná sadzba
 • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Hoci je holandčina pre nás úplne exotický jazyk, učí sa ju pomerne veľký počet ľudí. Prichádzame preto s novým, aktuálnym a úplne pôvodným prehľadom holandskej gramatiky. Cieľom tejto príručky je poskytnúť používateľovi čo najjasnejší prehľad o súčasnej holandskej gramatike bez nadmiery lingvistickej teórie a zbytočných odborných termínov. Kniha obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Jednotlivé javy sú priblížené na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. Sú doplnené prehľadnými tabuľkami, ktoré umožňujú jednoduchú a rýchlu orientáciu, a predovšetkým veľkým množstvom príkladov, vrátane ich prekladov do slovenčiny.

Pri práci na tejto publikácii sme vychádzali z moderných príručiek a gramatík. Zúročili sme tiež bohaté skúsenosti s výučbou jazyka. Výklad aj vybrané príklady sme preto doplnili o celý rad praktických poznámok a spresnení, ktoré majú študentovi pomôcť pochopiť gramatické javy a najmä ich správne používať. Dôraz sme pritom kládli na javy, ktoré sú dôležité v bežnom vyjadrovaní a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia. Kniha obsahuje tiež informácie o tvorení slov s prehľadnými zoznamami predpôn a prípon, s ktorými si každý záujemca môže ľahko rozšíriť slovnú zásobu. Do publikácie sme zaradili aj prehľad nepravidelných slovies. Okrem toho v nej nájdete i kapitolu o rozdieloch v holandčine, ktorou sa hovorí v Holandsku, Belgicku a Suriname.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen študenti a učitelia, ale aj všetci tí, ktorí sa s holandčinou stretávajú v praxi a chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie o holandskej gramatike v prehľadnej podobe.