Technická podpora - FAQ Mac OS X

Pri riešení konkrétnych situácií (slovník nefunguje, nezobrazuje sa prekladový slovník) overte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu Lexiconu 5 (k dispozícii na stiahnutie v Aktivačnom a download centre, po prihlásení na účet sekcie NA STIAHNUTIE, ďalej ISO pre Mac) a čo vám v slovníku hlási okno System information. V Lexicone kliknite vpravo hore na modré informačné " i " a potom v okne O programe vpravo hore ešte na zelené informačné " i ".

System information hlási Error 14:

na výmenu opraveného súboru Lingea Lexicon 5 postupujte takto:

- stiahnite si a rozbaľte nasledujúci súbor

- zatvorte Lexicon 5, ak je otvorený > pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu slovníka > Quit

- v Applications > kliknite pravým tlačidlom myši na Lingea Lexicon 5 > Show Package Contents > Contents > MacOS – sem pretiahnite a nahraďte rozbalený súbor Lingea Lexicon 5

- spustite znova slovník

Ak by uvedený postup nepomohol, skráťte názov počítača.

Názov skrátite cez System Preferences > Sharing > tlačidlo Edit. Maximálny počet znakov by mal byť 32 (Mac ešte pridáva do názvu "local", čím sa názov predĺži).

System information hlási Error 15:

Vypršala 30dňová trial verzia, slovník nie je správne aktivovaný. Vykonajte aktiváciu slovníka pomocou produktového kľúča, podrobný postup aktivácie nájdete tu.

System information hlásí Error 22-1:

Problém v registroch, pošlite nám váš produktový kľúč, pošleme vám CleanTool s postupom na kompletné prečistenie inštalácie Lexiconu 5.


Problémy pri aktivácii

Pri automatickej aktivácii aplikácie hlási Nedá sa spojiť s aktualizačným serverom:

Hlásenie súvisí s nastavením antivírusu, malo by stačiť, keď sa počas aktivácie vypne antivírus, možnosťou je aj manuálna aktivácia (podrobný postup tu).

Aplikácia hlási Produktový kľúč je neplatný:

Skontrolujte, či máte v poli Vyberte produkt vybraný príslušný titul a či produktový kľúč zadávate v správnom tvare.

Aplikácia hlási prekročený počet aktivácií:

Napíšte nám váš login do Aktivačného centra alebo príslušný produktový kľúč a my vám počet aktivácií vynulujeme.

 

Problémy s funkčnosťou Lexiconu 5

Nefunguje výslovnosť hesiel:
Zmažte súbor lexicon.conf.

Postup:

Vypnite Lexicon 5 cez hornú ponuku Lexicon 5 > Quit.
Spustite program Terminal. (Program Terminal nájdete v Application > Utilities alebo pomocou Spotlight).
Do novootvoreného okna vložte príkaz:
rm .lexicon.conf
Stlačte Enter.


Ak sa po vykonaní príkazu len znova objavil zadávací riadok, konfiguračný súbor by mal byť zmazaný. Program Terminal ukončite, spustite Lexicon 5 a otestujte výslovnosť.

Všeobecné informácie


Môžem si nainštalovať slovník aj na druhý počítač?
Áno, v rámci jednej licencie je možné, aby mal jeden používateľ slovník súčasne nainštalovaný na dvoch počítačoch (napr. stolový PC a notebook).

 

Inštalácia

Pri inštalácii slovníka Platinum sa zobrazí len chybové hlásenie: Install Failed. The Installer could not locate the data it needed to install the software. Check your install media or internet connection and try again ...
V inštalačnom okne po výbere disku, kam chcete slovníky inštalovať, kliknite na tlačidlo Customize a deaktivujte slovenské slovníky. Inštalácia by potom mala prebehnúť v poriadku.
 
Technická podpora je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.30 do 16.30 na tel. čísle 02 / 529 24 116 alebo na e-mail peter.lacko@lingea.sk.