Technická podpora - FAQ Linux

 

Všeobecné informácie

Na ktorých linuxových platformách Lexicon úspešne funguje?
 • Debian 2.2 release 3
 • Debian 3.0
 • Fedora Core 1
 • Fedora Core 2
 • Fedora Core 3
 • Fedora Core 4
 • Gentoo, kernel 2.6.0, KDE 3.1
 • Gentoo, kernel 2.6.11, KDE 3.3
 • Mandrake 8.0
 • Mandrake 9.0
 • Mandrake 9.1
 • Mandrake 10.0
 • Mandriva LE2005
 • RedHat 5.2
 • RedHat 7.0
 • RedHat 7.1
 • RedHat 7.3
 • RedHat 8.0
 • RedHat 9.0
 • Slackware 9.1
 • Slackware 10.0
 • SLAX
 • SuSE 6.4
 • SuSE 7.0
 • SuSE 8.2
 • SuSE 9.1
 • SuSE 9.2
 • SuSE 9.3
 • Ubuntu Hoary Hedgehog
 • Ubuntu Breezy

Funkčnosť v iných verziách alebo v odlišných distribúciach nie je zaručená. V súčasnosti sa však pracuje na rozšírení aplikácie aj pre ďalšie platformy. Ak vám Lingea Lexicon funguje aj na distribúciach/verziách, ktoré nie sú uvedené v zozname, napíšte nám.

 

Je možné vyskúšať demoverziu?
Áno, demoverziu je možné stiahnuť priamo z našich stránok.

 

Môžem si nainštalovať slovník i na druhý počítač?
Áno, v rámci jednej licencie je možné, aby mal jeden používateľ slovník súčasne nainštalovaný na dvoch počítačoch (napr. stolný PC a notebook).

 

Inštalácia

Inštalácia na novších distribúciách (napr. Ubuntu 12.04 LTS)

- Rozbaľte zazipovaný ISO súbor (napr. LX5ENCS3.zip).
- spustite terminál
- vytvorte si prázdny adresár, napr. LX5:
mkdir LX5
- súbor ISO slovníka nakopírujte napr. na Plochu
- potom pripojte iso do LX5, napr. takto:
sudo mount -o loop Plocha/LX5ENCS3.iso LX5/
- ak sa inštalácia nespustí automaticky, postupujte takto:
cd LX5
./autorun
- po inštalácii odpojte iso z LX5:
cd
sudo umount LX5
- a zmažte adresár LX5
rmdir LX5


Inštalácia na 64bitovom systéme (napr. Ubuntu 12.04 LTS)

Do systému je treba doinštalovať túto knižnicu (napr. cez Ubuntu Software Center): ia32-libs. Ak by problém pretrvával, môžete doinštalovať ďalšie. V termináli napr. takto: sudo apt-get install libxt6:i386 libxmu6:i386 zlib-bin:i386.


Inštalácia na starších distribúciách


Program setup sa nespustí. V prípade, že je spustený z terminálovej konzoly, vypíše chybové hlásenia a skončí.
Inštalačný program setup je grafická aplikácia. Jej spustenie, rovnako ako neskoršie spustenie Lexiconu, závisí od dynamicky linkovaných knižníc, ktoré sa môžu pre rôzne distribúcie operačného systému Linux líšiť. Program sa preto spúšťa pomocou skriptu rozoznávajúceho jednotlivé verzie Linuxu.
V prípade, že sa program nespustí správne alebo vôbec, postupujte nasledujúcim spôsobom:
 1. Spusťte skript version, ktorý vypíše informácie o rozpoznanej distribúcii, verzii a adresár s binárnymi súbormi týkajúci sa daného operačného systému, kde
  • distribúcia je dvojznaková hodnota (rh=RedHat, su=SuSE, db=Debian, md=Mandrake),
  • verzia je dvojznaková hodnota. V prípade, že namiesto čísla je uvedený znak x, možno za tento znak dosadiť ľubovoľnú zmysluplnú číslicu,
  • adresár označuje podadresár, z ktorého sa bude spúšťať inštalačný program a Lexicon.
  Príklad:
  Distribúcia: rh
  Verzia: 7x
  Adresár: bin7

  označuje distribúciu RedHat Linuxu verzie 7.0, 7.1, 7.2, prípadne vyššie a binárne súbory sa budú zavádzať z podadresára bin7.
 2. Porovnajte tento výstup s vašou distribúciou, napr. príkazom cat /etc/*release.
 3. Ak skript neurčí správne váš operačný systém, pokúste sa spustiť program na vašu distribúciu, ktorá je uložená v podadresári inštalačného CD, ktorého názov je totožný s výstupom zo skriptu version. Z inštalačného adresára Lexiconu napíšte:
  export LINVER=ADR
  (namiesto ADR dosaďte adresár z výstupu skriptu version)
  export LD_LIBRARY_PATH=./$LINVER/:$LD_LIBRARY_PATH
  export PWD
  exec $LINVER/setup.bin -path=$PWD

  Ak vlastníte verziu Lexiconu 4.10 a vyššiu, stačí predchádzajúce riadky nahradiť len riadkom:
  ./setup ADR
  (teda ./setup bin5 alebo ./setup bin7).

 

Mám problémy so spustením inštalácie na systéme SuSE9.3. Príkaz ls na obsah CD o i. vracia: Desktop DB, Lipa02mr, Setup ap.
Chyba sa nachádza v automatickej detekcii typu súborového systému pri automatickom pripojení CD, lebo namiesto štandardnej linuxovej časti CD zobrazuje časť súborov pre MAC OS 9.

Riešenie: CD treba pripojiť ručne:
 • pod root-ovským účtom vložte CD a spusťte terminál
 • ak sa CD automaticky pripojí, odpojte ho napr. pomocou:
  umount /media/l4encs2
 • CD pripojte ručne napr. pomocou:
  mount /media/dvd
  alebo
  mount /media/cd
  Ďalšie nastavenia nájdete v súbore /etc/fstab.
  ... v takto pripojenom adresári sa už zobrazí správna verzia dát.
Inštaláciu odporúčame spúšťať z konzoly/terminálu:
 • otvorte terminál a prepnite sa do inštalačného adresára
  (napr. cd /media/dvd)
 • prepnite jazykové nastavenia terminálu pomocou nasledujúcich príkazov:
  export LANG=cs_CZ
  export LC_CTYPE=cs_CZ
 • spusťte inštaláciu (napr. ./autorun) a pokračujte podľa pokynov.

 

Pri prechádzaní okien inštalácie program padá.
CD nakopírujte na pevný disk PC. V adresári bin5, bin7 (a ak sa nachádza aj v bin8) zmažte všetky súbory končiace nulou (rm *.0).
Z takto upravenej verzie setup znovu spusťte (./setup).

 

V inštalačných oknách sa nezobrazujú označenia tlačidiel, licenčné dojednania alebo znaky s diakritikou.
Na správne zobrazovanie znakov v inštalácii treba spustiť setup z terminálu s tým, že najprv dočasne prepnete jazykové nastavenia terminálu pomocou príkazov:
export LANG=cs_CZ
export LC_CTYPE=cs_CZ
a až potom spustíte inštaláciu (./setup).
Ďalšie varianty jazykového nastavenia nájdete vo výpise príkazu locale -a.

 

Mám problémy s inštaláciou na systémoch Mandrake 8.1 a vyššie.
Lexicon bol vyvinutý v čase, keď bol systém Mandrake dostupný najvyššie vo verzii 8.0. V neskorších distribúciach zmenil Mandrake reťazec identifikujúci systém v súbore /etc/mandrake-release z hodnoty
Linux Mandrake release 8.0 (Traktopel) for i586 na
Mandrake Linux release 8.1 (Vitamin) for i586.
V dôsledku zámeny slovíčok Linux a Mandrake inštalačný skript Lexiconu chybne detekuje systém, a preto spustí inštalačný program z adresára bin5, čo môže spôsobiť pád.
Upozorňujeme preto, aby ste pri spustení inštalačného programu z adresára bin5 postupovali obdobne, ako uvádzame v závere vyššie opísaného všeobecného postupu inštalácie.
Ak ani potom nebude inštalácia funkčná, skúste pri inštalácii napísať len
./setup bin7 -s

 

Mám problémy s inštaláciou na systémoch Mandrake 9.0 a vyššie.
Ak vlastníte verziu Lexiconu 4.11 a vyššie, stačí pri inštalácii napísať len
./setup bin7 -s
Inak postupujte podľa vyššie opísaného všeobecného postupu inštalácie.
Použite však knižnicu vášho systému, t. j. vynechajte riadok obsahujúci text LD_LIBRARY_PATH.

 

Mám problémy s inštaláciou a spustením na systéme RedHat 8.0.
Pred spustením inštalačného programu či Lexiconu nastavte české prostredie príkazom LANG="cs_CZ". Skúste ale najprv overiť, či je toto nastavenie premennej LANG prípustné, príkazom locale -a, ktorý vypíše všetky dostupné nastavenia. Ak vo výpise nenájdete cs_CZ, vyberte inú príbuznú lokalizáciu.

Aplikácia

Program Lexicon sa nespustí. V prípade, že spúšťam program z terminálovej konzoly, vypíše chybové hlásenie typu command not found.
Možno nemáte adresár so spustiteľnými súbormi (ďalej ADRESAR) v premennej PATH. Zistíte to napísaním príkazu echo $PATH. Ak chcete ADRESAR do premennej PATH pridať, napíšte PATH=ADRESAR:$PATH a následne spusťte Lexicon príkazom lexicon.
Ak nechcete meniť premennú PATH, napíšte cd ADRESAR a spusťte Lexicon príkazom ./lexicon.

 

Program Lexicon sa nespustí. V prípade, že spúšťam program z terminálovej konzoly, vypíše chybové hlásenie a skončí bez toho, aby sa objavilo okno aplikácie.
Otestujte skriptom version z instalačného CD, či nebola chybne určená distribúcia vášho operačného systému.
Ak áno, skopírujte dynamické knižnice vašej distribúcie (súbory s príponou .so.0) a súbor lexicon.bin z podadresára určeného skriptom version do podadresára s rovnakým názvom uloženom v dátovom adresári nainštalovaného programu.
Podrobnosti nájdete v odpovedi na otázku týkajúcu sa problému spustenia programu setup.

 

Program Lexicon sa nespustí. Na chvíľu sa síce objaví okno aplikácie, ale hneď zasa zmizne.
V týchto prípadoch väčšinou stačí zmazať súbor .lex4rc umiestnený vo vašom domovskom adresári.
Dosiahnete to napísaním príkazu rm ~/.lex4rc.

 

Po spustení Lexiconu sa neobjavia žiadne texty v hlavnom menu.
Pred spustením Lexiconu skúste napísať príkaz GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc, ktorým nastavíte správanie aplikácií GTK na východiskové hodnoty. Nastavte aj lokalizáciu prostredia na český variant príkazom LANG="cs_CZ".
Skúste však najprv overiť, či je toto nastavenie premennej LANG prípustné, príkazom locale -a, ktorý vypíše všetky dostupné nastavenia. Ak vo výpise nenájdete cs_CZ, vyberte inú príbuznú lokalizáciu.

 

Lexicon nereaguje na udalosti systému po zmene slovníkového súboru alebo sa spustí, nezobrazí hlavné okno, no je stále v zozname aktívnych procesov.
Problém môže byť v nekorektných používateľských slovníkoch. Skúste zmazať používateľské slovníky pre aktívny slovníkový súbor.
Zvyčajne bývajú umiestnené v adresári rm ~/.lex4. Meno tohto adresára zistíte aj zo súboru rm ~/.lex4rc, kde je uvedený ako hodnota položky DirUsr.

 

Potreboval by som spustiť správne zobrazovanie písmen s diakritikou v menu a v zadávacom riadku na preklad.
Na správne zobrazovanie znakov s diakritikou v menu editujte textový súbor /usr/bin/lexicon a pred posledný riadok pripíšte:
export LANG=cs_CZ
export LC_CTYPE=cs_CZ
(ďalšie možnosti nastavenia nájdete vo výpise príkazu locale -a).
Pri ďalšom spustení Lexiconu by sa už mali znaky zobrazovať v poriadku. Na správne zobrazovanie znakov s diakritikou v zadávacom riadku choďte po spustení Lexiconu do ponuky Edit(Úpravy) -> Font(Písmo) a skontrolujte, či je pri zvolenom písme vybraný typ kódovania iso-8859-2.
Ak voľba nie je k dispozícii, je potrebné zmeniť písmo na také, ktoré toto kódovanie podporuje.

Používatelia SuSE9.3 alebo Ubuntu si musia navyše stiahnuť súbor .gktrc.
Tento súbor treba dekomprimovať a umiestniť do domovského adresára a je potrebné nastaviť mu správneho vlastníka, skupinu a práva (vlastník: čítanie+zápis, skupina+ostatní: čítanie).

 

Pri zadaní znaku s akcentom do vyhľadávacieho riadka aplikácia padne.
V adresári inštalácia (typicky /usr/share/lex4/bin7/) zmažte všetky súbory končiace nulou (rm *.0).

 

Mám Ubuntu Linux Breezy. Pri prechode z XFree86 na X.Org nastavenie LC_ALL=cs_CZ.ISO-8859-2 ani cs_CZ.iso88592 atď. nefunguje. Čo mám robiť?
Stačí, keď v spúšťacom skripte Lexiconu (typicky /usr/bin/lexicon) pripíšete pred posledný riadok:
export LC_ALL=cs_CZ.ISO8859-2

 

Lexicon nevyhľadáva slovíčka so slovenskými znakmi.
V Menu Úpravy -> Písmo nastavte font na ktorékoľvek slovenské písmo s kódovaním iso8859-2.
Štandardne sa používa font helvetica, ktorý na väčšine platforiem mutáciu iso8859-2 má.

 

V Lexicone nefunguje funkcia Tvaroslovie.
Tvaroslovie nie je zatiaľ do linuxovej verzie integrované, dôvodom sú plány do budúcnosti.
Funkcia Tvaroslovie prejde väčšími zmenami na všetkých platformách a bude sa zobrazovať v trochu inej podobe ako teraz.

 

Ako zmeniť veľkosť písma v ľavom dolnom a hornom okne?
Veľkosť písma v ľavom dolnom a hornom okne je stanovená podľa vopred nastavených hodnôt grafického prostredia (tieto vlastnosti plynú z typu použitých okien).
Veľkosť písma možno meniť napr. pomocou Gnome Control Center alebo v domovskom adresári v súbore .gtkrc. Formát súboru nájdete na http://www.gtk.org.

 

V Lexicone sa nezobrazuje prepis výslovnosti korektným spôsobom.
Najprv je potrebné fonetický font nainštalovať. Táto operácia prebehne automaticky, ak inštalujete Lexicon ako superpoužívateľ (root).
Font môžete kedykoľvek doinštalovať ručne tak, že sa prihlásite ako root, alebo zmeníte identitu príkazom su - (pozor, nestačí iba su) a z koreňového adresára CD Lexiconu spustíte skript font_install.