Technická podpora - Aktivácia

Všeobecné informácie

Po inštalácii slovníka sa slovník nezobrazuje v Lingea Update Center (LUC).
Pri inštalácii zostal zrejme LUC spustený. Náprava by mala nastať po jeho ukončení a novom spustení (pozri postup uvedený nižšie).
 
Registračný kľúč nie je Aktivačný kľúč!
Jednoduchým vygenerovaním aktivačného kľúča v Aktivačnom centre alebo len skopírovaním registračného kľúča (prostredný), jeho vložením do posledného poľa LUC a kliknutím na Aktivovať sa zobrazí len chybové hlásenie Aktivačný kľúč je neplatný + slovníky sa tým neaktivujú! Po kliknutí na Vygenerovať registračný kľúč je potrebné prihlásiť sa do Aktivačného centra na internete a tu uložením vygenerovať aktivačný kľúč, ktorý následne vložíte do posledného poľa okna LUC.
 
Ručné zapnutie LUC
LUC spustíte ručne pomocou ponuky Start/Vista -> Všetky programy -> Lingea EasyLex 2/Lingea Lexicon 5 kliknutím na položku Lingea Update Center.
 
Ručné vypnutie LUC
LUC ukončíte pomocou kliknutia pravého tlačidla myši na ikonu LUC vedľa hodín v pravom dolnom rohu obrazovky na systémovej lište Windows a zvolením Koniec.
 
Slovník som na počítači alebo notebooku už raz aktivoval. Teraz som len reinštaloval operačný systém (HW ostal rovnaký). Je potrebné znovu generovať aktivačný kľúč?
Nie, stačí spustiť okno LUC, prihlásiť sa do Aktivačného centra a z hlavnej stránky skopírovať do okna LUC už v minulosti uložené a vygenerované kľúče (t. j. skopírovať produktový kľúč, vložiť do prvého poľa, kliknúť na Vygenerovať registračný kľúč, z Aktivačného centra skopírovať aktivačný kľúč, vložiť do posledného poľa a kliknúť na Aktivovať).

V System information sa mi zobrazuje Error 14.

Pravdepodobne je neplatný hardvérový kľúč, preto vykonajte následujúce:
  1. Z adresára \data odstráňte súbor lg_keys.dat (umiestnený je väčšinou v C:\Program Files\Lingea\Lexicon5\data). Potom treba vykonať reinštálaciu slovníka (odinštalovanie nie je nutné).
  2. Keď vás systém vyzve, vypnite LUC (Lingea Update Center, návod tu).
  3. Spustite Setup.exe a vykonajte bežnú inštaláciu.
  4. Na záver slovníky opäť aktivujte. (Ako aktivovať slovník zistíte tu.)

 

Aktivácia

Preinštaloval som slovník a program mi hlási, že mám vyčerpaný počet aktivácií.
Pošlite nám svoj produktový kľúč a my vám počet aktivácií vynulujeme.
 
Chybové hlásenia LUC: Produktový kľúč je neplatný.
Skontrolujte, či:
A. zadávate produktový kľúč titulu, ktorý je vybratý v prvom okne LUC.
B. sú všetky písmená veľkým písmom?
C. namiesto nuly "0" (na etikete má 2 oblúčiky, jeden hore a jeden dole) nezadávate "veľké O" (na etikete má 4 oblúčiky, dva hore a dva dole) alebo naopak (namiesto "veľkého O" zadávate nulu "0"). Na novších etiketách je už nula "0" preškrtnutá.
D. namiesto čísla "1" nezadávate "malé l" (el), príp. "veľké I" alebo naopak (namiesto "veľkého I" zadávate číslo "1").
E. namiesto spojovníka = krátkej pomlčky (znak "mínus" na numerickej klávesnici) nezadávate iný dlhší znak pomlčky/výpočtu (môže nastať napr. vďaka uloženiu produktového kľúča do súboru a editáciou v MS Word a pod).
F. za pomlčkou nasleduje sled 6-tich čísel alebo veľkých písmen.
G. pred alebo za kľúčom nie sú nejaké nadbytočné prázdne znaky - medzery, tabulátory, zariadkovanie, ... (môže vzniknúť pri kopírovaní a vkladaní z Aktivačného centra do okna LUC).
 
Chybové hlásenia LUC: Aktivačný kľúč je neplatný. Uistite sa, či ste zadali správny produktový a aktivačný kľúč.
Skontrolujte, či:
A. ak kľúč odpisujete ručne, odpísali ste ho správne - pozri odporúčania vyššie, body C, D alebo E.
B. pole niektorého z kľúčov nie je prázdne. V prípade produktového kľúča odpíšte tento z etikety alebo vkopírujte z Aktivačného centra, na vyplnenie poľa registračného kľúča (pri vyplnenom produktovom kľúči) kliknite na tlačidlo Vygenerovať registračný kľúč.
C. pri opätovnej aktivácii vkladáte z Aktivačného centra aktivačný kľúč pre zodpovedajúci produktový kľúč (alebo či sedí produktový a aktivačný kľúč danej aktivácie - pozri tabuľku aktivácií v Aktivačnom centre).
D. pri opätovnej aktivácii v prípade viacerých aktivácií slovníkov na rôznych počítačoch vkladáte na daný počítač produktový a aktivačný kľúč, ktorý ste použili aj pri prvej aktivácii tohto PC (alebo či nevkladáte produktový a aktivačný kľúč na inom PC, ako ste pôvodne aktivovali).
E. pred alebo za kľúčom nie sú nejaké nadbytočné prázdne znaky - medzery, tabulátory, zariadkovanie, ... (môže vzniknúť pri kopírovaní a vkladaní z Aktivačného centra do okna LUC).
 
Chybové hlásenia LUC: Nepodarilo sa uložiť aktivačné informácie. Overte, prosím, či máte právo zápisu do dátových súborov produktu.
Skontrolujte, či:
A. používateľ, ktorý vykonáva aktiváciu, má právo zápisu do súboru s kľúčmi (súbor lg_keys.dat), typicky:
C:\Program Files\Lingea\Lexicon5\data\
C:\Program Files\Lingea\EasyLex2\data\
v závislosti od titulu, ktorý sa snažíte aktivovať.
B. Ak ste pod OS Vista prihlásení pod administrátorským účtom a aj napriek tomu právo zápisu nemáte, skúste LUC spustiť ako správca:
  1. LUC ukončiť - pozri vyššie.
  2. Otvoriť Prieskumník súborov, kliknúť pravým tlačidlom myši na program LUC, typicky sa nachádza v:
  C:\Program Files\Common Files\Lingea Shared\luc.exe
  a vybrať Spustiť ako Správca.