Prednosti elektronických slovníkov LINGEA

Väčšina zákazníkov, ktorí sa doteraz so slovníkmi Lingea Lexicon nestretli, prípadne zatiaľ používali len voľne dostupné slovníky na internete, si elektronický slovník predstavuje len ako knižku na obrazovke, v horšom prípade ako dva stĺpce slov v tvare heslo - preklad. No slovníky Lingea Lexicon ponúkajú oveľa viac a ich použitie je také jednoduchévyhľadávanie hesiel také rýchle a kvalita dát taká výrazne prevyšujúca ostatné produkty, že nový zákazník po ich nainštalovaní už nemá žiadny dôvod používať iný produkt. Medzi kľúčové vlastnosti všetkých našich produktov patria:

Jednoduché ovládanie

Kým v knižnom slovníku musíte niekedy zdĺhavo listovať, elektronické slovníky Lingea ponúkajú hneď niekoľko možností, ako vyhľadať neznáme slovo. Môžete ho napísať do zadávacieho poľa alebo ho preniesť cez schránku. Program sa dá nastaviť aj tak, aby sa heslo zobrazilo hneď po vložení textu do schránky z ľubovoľnej aplikácie, okno Lexiconu pritom zostane nad ostatnými aplikáciami, takže ihneď môžete vidieť preklad neznámeho slova. Napokon najjednoduchšou možnosťou je funkcia mouse-over, vďaka ktorej stačí nabehnúť kurzorom nad slovo v danej aplikácii a ihneď sa zobrazí jeho preklad. Táto funkcia je na slovenskom trhu unikátna a sú ňou vybavené všetky slovníky Lexicon 7 a EasyLex 2.

Tvaroslovné vyhľadávanie

Ako jediné slovníky na trhu sú naše produkty vybavené schopnosťou vyhľadať heslo v ľubovoľnom tvare. To znamená, že slovo nemusíte previesť do jeho základného tvaru, Lexicon 7 či EasyLex 2 sám nájde k slovu vezmem heslo vziať, k slovu smeheslo byť, k slovu indices anglické heslo index, podobne aj v iných jazykoch. Túto vlastnosť veľmi oceníte práve v kombinácii s funkciou mouse-over alebo v prípade, že cudzí jazyk neovládate tak dobre, aby ste si základný tvar odvodili sami.

Tabuľky tvaroslovia

Produkty radu Lexicon 7 sú vybavené veľmi užitočnou funkciou - ku každému heslu dokážu zobraziť podrobné tabuľky jeho skloňovania alebo časovania, a to vo všetkých jazykoch, ktoré ponúkame. Túto vlastnosť opäť nemá žiadny iný produkt na slovenskom trhu.

Príbuzné slová

Slovníky Lexicon okrem hesla zobrazia aj mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré v knižnom slovníku nenájdete. Máme na mysli napr. synonymá či antonymá daného hesla, zoznam všetkých slov s rovnakým slovným základom, ale inou predponou či príponou, zoznam všetkých zložených slov či kolokácií, ktoré obsahujú kmeň nájdeného slova, odkazy na tematické okruhy, ktoré dané heslo obsahujú. Vďaka týmto informáciám si môžete celkom nenásilne rozširovať znalosti i slovnú zásobu.

Nahovorená výslovnosť

Okrem zvyčajného fonetického prepisu výslovnosti sú slovníky obohatené o možnosť vypočutia si vzorovej výslovnosti. Tú nahovorili starostlivo vybraní rodení hovoriaci a vypočuť si ju môžete v CD kvalite.